Hotel Ancón Trinidad Hotel Ancón Trinidad - Algemene Voorwaarden  
   
 

 
 

start pagina  

    

ALGEMENE VOORWAARDEN - HotelAncon-Cuba.com

Deze website wordt beheerd door CUBA TRAVEL NETWORK, een divisie van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK B.V. (dochteronderneming van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V.). Voor de producten en diensten geboden door CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en dochterondernemingen gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u de Algemene Voorwaaren te lezen voor u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. U dient deze website op generlei wijze te gebruiken indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

BETALINGSBELEID
Direct nadat u uw reservering afrondt, zal het bedrag op uw creditcard in rekening worden gebracht en zult u per e-mail onze reserveringsbevestiging ontvangen. De volgende creditcards worden geaccepteerd: VISA en MASTERCARD. Uw betaling zal plaatsvinden aan Caribbean Travel Network N.V. De prijs zal in de door u geselecteerde valuta worden weergegeven en op de factuur zal CARIBBEANTRAVELNETWORK vermeld staan.
Bij klanten met een bankrekening buiten Europa kunnen mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden voor transacties in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

KLACHTEN
Indien u van mening bent dat de aangeboden diensten niet in overeenstemming zijn met hetgeen tussen u en Cuba Travel Network overeengekomen is, of in het geval van klachten of situaties die een normale uitvoering van de service verhinderen, dient u onmiddellijk onze lokale vertegenwoordiger of ons hoofdkantoor in Havana op de hoogte te stellen. Contactgegevens zijn te vinden op uw reisdocumenten en in onze reserveringsbevestiging. Indien u verzuimt ons te informeren, beperkt dat Cuba Travel Network in het zoeken naar een geschikte oplossing.
Als er desondanks, na contact met onze lokale vertegenwoordiger of hoofdkantoor in Havana, geen geschikte oplossing wordt gevonden, kunt u een schriftelijke klacht indienen, binnen 7 dagen na afloop van de betreffende service. De snelheid waarmee uw klacht kan worden afgehandeld is afhankelijk van de procedures en voorwaarden van de leverancier van het product of de dienst (hotel, autoverhuurbedrijf, luchtvaartmaatschappij, etc.).

TERUGBETALINGEN
Terugbetaligen zullen enkel plaatsvinden op de creditcardrekening die gebruikt is voor de betaling van uw reservering. Indien de terugbetaling om een bepaalde reden via een bankoverschrijving verwerkt wordt, zullen wij de bijbehorende bankkosten aftrekken van het terug te betalen bedrag. Wij streven ernaar om terugbetalingen te verwerken binnen 72 uur nadat wij een definitief antwoord op uw terugbetalingsverzoek hebben gegeven.
Hoewel wij er alles aan doen om de beschikbaarheid van de gereserveerde diensten te garanderen, kunnen er fouten worden gemaakt. Zodra wij hiervan op de hoogte zijn, zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om u binnen 48 uur na het maken van de reservering te informeren. Wij behouden ons het recht voor om de reservering te annuleren en alle betaalde bedragen terug te betalen, uiteraard zonder enige kosten voor u.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HOTELRESERVERINGEN
Hieronder vindt u de voorwaarden die specifiek gelden voor hotelreserveringen behandeld door CUBA TRAVEL NETWORK.

Accommodatie en tarieven
De hotels stellen accommodatie beschikbaar aan de persoon onder wiens naam de reservering is gemaakt (lead passenger) en aan het exacte aantal meereizende personen zoals aangegeven in de reservering van elke kamer. De lead passenger dient aanwezig te zijn op het moment van check-in en alle gasten dienen een geldig paspoort te tonen.
Doorgaans zijn de kamers beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en gasten dienen op de dag van vertrek niet later dan 12.00 uur uit te checken. Gewoonlijk zijn er op elke kamer 1 of 2 bedden beschikbaar. Extra bedden kunnen niet gegarandeerd worden en dientengevolge worden gasten bij maximale bezetting geacht de aanwezige bedden te delen, tenzij het hotel in kwestie een extra bed beschikbaar heeft.
Alle leeftijden waaraan gerefereerd wordt gelden op de dag van check-in of begin van de service.

Kinderkorting
Baby’s tot 1 jaar en 11 maanden: gratis. Babybedjes dienen rechtstreeks bij het hotel te worden aangevraagd, tegen extra kosten. Bij sommige hotels zijn geen babybedjes beschikbaar en moeten baby’s in hetzelfde bed slapen als de ouder(s).
Kindertarieven worden gedurende het online reserveringsproces bevestigd.
Het kindertarief geldt gewoonlijk voor de leeftijden 2 tot 11 jaar en alleen wanneer de kamer met twee volwassenen wordt gedeeld.
De meeste kamers hebben geen ruimte voor een extra bed voor kinderen en dus is de maximale capaciteit één volwassene plus een kind.
Kinderen tussen 2 en 11 jaar die een kamer delen met 1 volwassene dienen als volwassene te worden geboekt.
Kinderen van 12 jaar en ouder dienen altijd als volwassene te worden geboekt.

Betalings- en annuleringsbeleid
Zodra u voor uw reservering hebt betaald, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
-Tot en met 22 dagen voor de aankomstdatum: 18%
-Vanaf 21 dagen (inclusief) tot en met de aankomstdatum en na de aankomstdatum: 100% - Geen restitutie - In het geval van onvoorzien vertrek, waarover vooraf geen afspraken zijn gemaakt met het hotel, zal het contractueel vastgelegde tarief volgens het corresponderende seizoen en inbegrepen maaltijden in rekening worden gebracht voor de daadwerkelijk genoten overnachtingen plus één nacht.ALGEMENE VOORWAARDEN
U gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de volgende voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot:
- U accepteert financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die onder uw naam of rekening zijn gemaakt.
- Om een aankoop te doen, moet u minstens 18 jaar oud zijn, voor uzelf aankopen en de wettelijke bevoegdheid hebben om de transactie te doen.
- U garandeert dat alle informatie die u aan ons verstrekt waar en juist is.
- Het verstrekken van onjuiste informatie betreffende creditcardgegevens of factuuradres van creditcard of bankpas, kan vertragingen bij de uitgifte van uw reisdocumenten of verhoging van de prijzen tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat de gegevens die u invoert overeenkomen met die op het rekeningoverzicht van uw creditcard. We behouden ons tevens het recht voor om uw reservering na uitgifte te annuleren, indien de betaling wordt geweigerd of indien onjuiste informatie verstrekt wordt over de kaarthouder.
- De site en de inhoud ervan mag op geen enkele wijze door u worden gewijzigd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, verkocht, weergegeven, gelicenceerd of gereproduceerd, behalve als u wenst om kopieën te maken van de website voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik.
-De informatie en/of prijzen op deze website worden van tijd tot tijd bijgewerkt en kunnen dus gewijzigd zijn als u de site bezoekt om uw vakantie of reis te boeken. Hoewel alle moeite is gedaan om de correctheid van deze informatie en prijzen te garanderen, treden er helaas wel af en toe fouten op. U moet dus zorgen dat u alle details van uw gekozen vakantie of reis (inclusief de prijs) controleert op het moment van reservering.
- De website wordt aangeboden in de hoedanigheid en beschikbaarheid op het moment van toegang. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website op elk willekeurig tijdstip of voor enige onderbreking van die toegang of het gebruik of voor het niet voltooien van een transactie. We garanderen niet dat de website vrij is van computervirussen of andere eigenschappen die verlies of schade kunnen veroorzaken.
- Als u een staatsburger bent van de Verenigde Staten van Amerika, dan bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van de relevante documenten die de overheid van de Verenigde Staten vraagt voor reizen naar Cuba. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. of haar distributeurs zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk als u voor de reis naar Cuba niet de relevante documenten hebt verkregen. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. of haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor boetes of claims van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika als gevolg van uw reis naar Cuba.

BEVEILIGING
U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzending, in het bijzonder met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reviews die op deze website worden geplaatst. Het is verboden om het volgende op, naar of van deze website te plaatsen of te versturen: (i) enig onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal of inhoud die/dat de rechten van publiciteit en/of privacy of enige wetgeving zou overtreden, (ii) enig commercieel materiaal of inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, werven van fondsen, reclame of marketing van enige goederen of diensten), en (iii) alle materiaal of inhoud die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooirecht of andere eigendomsrechten van een derde partij of dit zich wederrechtelijk toe-eigent of schendt. U bent uitsluitend aansprakelijk voor enige schade als resultaat van enige overtreding van de voorafgaande beperkingen, of enige andere schade als gevolg van inhoud van uw berichten op deze website. U erkent dat CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. zonder enige melding hiervan aan u haar rechten op alle inhoud mag uitvoeren (bijv. publicatie of verwijdering).

REGELS EN BEPERKINGEN LEVERANCIER
Wij werken zowel als bemiddelend agentschap en als opdrachtgever. Dit betekent dat waar we optreden als bemiddelaar, wij openlijk als agent handelen voor een derde partij (leverancier), zoals een touroperator, hotel, autoverhuur, vervoerders, luchtvaartmaatschappijen enz. Dit betekent dat het contract voor het product geldt tussen u en deze leverancier. We kunnen echter aansprakelijk worden gesteld als we nalatig zijn geweest, we belangrijke informatie verkeerd hebben gepresenteerd of enige andere relevante wet hebben overtreden.

CONTRACTVORMING
Tussen u en CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. of haar dochterondernemingen zal geen contract bestaan voor de verkoop aan u van enig product, tenzij en totdat CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. uw reservering aanvaardt per e-mail waarin uw reservering wordt bevestigd en u een unieke bevestigingscode krijgt. Acceptatie zal volledig worden beschouwd en op effectieve wijze worden geacht te zijn gecommuniceerd aan u voor alle doeleinden op het moment dat CARIBBEAN TRAVEL NETWORK NV de e-mail naar u verstuurt, ongeacht u wel of niet de e-mail heeft ontvangen.

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE
CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en haar leveranciers hebben redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website, inclusief alle hotels, vluchten, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en andere informatie, juist zijn. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. publiceert deze informatie te goeder trouw. Geen garanties, toezeggingen en/of verklaringen van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, worden gegeven omtrent de juistheid van de informatie op deze site of over de aard, kwaliteit, betrouwbaarheid of anderszins van door of namens ons aangeboden diensten en is niet verplicht om dergelijke informatie te bij te werken. U gebruikt deze website op eigen risico. Alle algemene informatie die op deze site wordt verstrekt, is alleen als richtlijn bedoeld en kan op elk moment worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om bij de desbetreffende bestemming, de ambassade of bureau voor toeristische informatie te bevestigen dat de richtlijnen up-to-date zijn. In het bijzonder met betrekking tot paspoorten en visumeisen, garandeert CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. niet dat eventuele passagiers die niet beschikken over een geldig paspoort of die niet voldoen aan de visumplicht van hun eindbestemming aan boord van het vliegtuig kunnen stappen. Ook garandeert zij geen succesvol verhuur van auto's of andere voertuigen aan klanten die niet beschikken over een geldig rijbewijs of een ander vereist bewijs.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die u online met ons uitwisselt, met inbegrip van persoonlijke informatie en creditcardgegevens, zo veilig mogelijk wordt behandeld om informatie die tussen uw browser en onze systemen wordt verzonden, te beschermen.

OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE
Enige software die beschikbaar wordt gesteld om van deze website ("Software") te downloaden, is auteursrechtelijk beschermd werk van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en haar dochterondernemingen en/of onze respectievelijke leveranciers. Uw gebruik van deze software is, indien aanwezig, onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die samengaat met of is opgenomen in de software ("Licentieovereenkomst"). U mag geen software installeren of gebruiken die vergezeld gaat met een licentieovereenkomst of een licentieovereenkomst omvat, tenzij u eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor enige software die als download beschikbaar is op deze website en niet vergezeld gaat met een licentieovereenkomst, kennen wij u, de gebruiker, een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie toe die u met de software kunt gebruiken om deze website te bekijken en anderszins te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en niet voor andere doeleinden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval zal CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. of haar dochterondernemingen of partners aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen, ongelukken, verlies, veranderingen van de dienstregelingen, schade (hetzij direct, indirect, strafbaar, onvoorzien, speciaal, significant of anderszins) voortkomend uit, of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website voor informatie, software, producten of diensten verkregen via of anderszins in verband staande met deze website, in elk geval, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of ander aansprakelijkheidsconcept.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn alleen voor uw referentie en gemak bedoeld. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. is geen eigenaar van of heeft controle over de inhoud van die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. steunt de inhoud van deze websites niet. Het opnemen van koppelingen naar deze websites op onze websites impliceert geen goedkeuring van de inhoud van die websites of enige controle over deze websites of hun exploitanten door CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
U communiceert elektronisch met CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. wanneer u onze websites bezoekt of e-mails naar ons stuurt. U stemt in om communicatie elektronisch en per fax van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. te ontvangen. Wij zullen met u communiceren door berichten op deze site, via e-mail of per fax te sturen. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij u elektronisch of per fax toezenden aan alle wettelijke eisen voldoen dat die communicatie schriftelijk plaatsvindt.

RECHTSGEBIED-TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Curaçao en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Curaçao.

NALEVING ONDERWORPEN AAN BESTAANDE WETTEN
De nakoming door CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. van deze overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten. Niets in deze overeenkomst/tekst doet afbreuk aan het recht van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. om te voldoen aan de verzoeken tot rechtshandhaving of eisen met betrekking tot uw gebruik van deze website of informatie die aan of door CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. is verstrekt of verzameld met betrekking tot uw gebruik van deze website.

SCHEIDBAARHEID
Indien enige bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank of bevoegd rechtsgebied als ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard volgens een toepasselijke wet, blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Enige bepaling van deze overeenkomst die ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven worden beschreven, zal deze door een geldige, afdwingbare bepaling worden vervangen die het meeste overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling.

OVERMACHT
Indien CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. als gevolg van overmacht verplicht is om een reservering en/of overeengekomen diensten te korten, wijzigen of annuleren, zal de partner en/of opdrachtgever/klant geen recht hebben op vergoeding van enigerlei schade die ontstaat als gevolg van de genoemde inperking, wijziging of annulering. De term "Overmacht" omvat, maar is niet beperkt tot onvoorziene gevallen, natuurramp, brand en andere vernietiging van een geboekte accommodatie, rellen, acties van internationale of burgeroorlog, natuurrampen, branden, oefeningen van gemeente, wetgevende macht, leger of een andere instantie, aanvallen, industriële actie of enige andere reden buiten de controle van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Deze overeenkomst kan niet anders worden gewijzigd zonder voorafgaand overleg en met instemming van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en de klant en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp en kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. is overeengekomen.

SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en haar dochterondernemingen en/of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van en te beschermen tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, (geld)straffen of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw schending van deze overeenkomst of de hierin genoemde documenten, uw schending van de wet of de rechten van een derde partij, of uw gebruik van deze website.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die op de website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie die op deze website uiteen is gezet. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V., haar partners, en/of hun respectievelijke leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website aanbrengen.

CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V., haar partners, en/of hun leveranciers staan niet in voor de geschiktheid van de informatie, producten en diensten die voor enig doel op deze website staan. Al deze informatie, producten en diensten worden zonder enige vorm van garantie geleverd. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V., haar partners, en/of hun leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, producten en/of diensten, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending.

In geen geval zal CARIBBEAN TRAVEL NETWORK NV, haar partners, en/of hun respectievelijke leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, strafbare, onvoorziene, speciale of significante schade die voortkomt uit of op enige andere wijze verbonden is met het gebruik van deze website of met de vertraging of onmogelijk gebruik van deze website, of voor enige informatie, producten of diensten die via deze website zijn verkregen of anderszins voortkomen uit het gebruik van deze website of op basis van contract, risicoaansprakelijkheid of anders, zelfs als CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V., haar partners, en/of hun leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van schade.

De vervoerders, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en andere leveranciers die reis- of andere diensten op deze website aanbieden, zijn onafhankelijke ondernemers en geen agenten of medewerkers van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, uitspraken, garanties, of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of kosten als gevolg daarvan. CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. en de partners van CARIBBEAN TRAVEL NETWORK N.V. dragen geen aansprakelijkheid en zullen geen terugbetalingen uitvoeren in geval van vertraging, annulering, overboeking, staking, overmacht of andere oorzaken die buiten hun directe controle vallen. Daarnaast zijn zij niet verantwoordelijk voor enige aanvullende kosten, omissies, vertragingen, omleidingen of handelingen van enige overheid of instantie.


 
 

Hotel Ancón Trinidad, Cuba

  Carretera Maria Aguiar, Playa Ancon, Trinidad, Sancti Spiritus

Over ons Neem contact met ons op Privacy Beleid Meest voorkomende Vragen